Angie Chiu

Amazon » eBay »

Angie Chiu ist ein schauspielerin, unter anderem dafür bekannt You Deserve to Be Single (2010), The Banquet (1991) und Sha tan chu geng (1984).

Angie Chiu

  • Name: Angie Chiu

Angie Chiu's filmographie

Schauspieler

Angie ist aufgeführt als schauspielerin zum 11 titel.

The Banquet

The Banquet
Film, 1991


Sha tan chu geng

Sha tan chu geng
Film, 1984


Shang Hai tan xu ji

Shang Hai tan xu ji
Fung Ching Ching
Film, 1983


Shi ye sheng

Shi ye sheng
Angie Chiu
Film, 1980


Heroes Shed No Tears

Heroes Shed No Tears
Graceful
Film, 1980


Fa qian han

Fa qian han
Mary
Film, 1977


Ban jin ba liang

Ban jin ba liang
Jacky
Film, 1976


Finde alle filme mit Angie Chiu als schauspieler.